НАУЧИМО ДА УЧИМО

НАУЧИМО ДА УЧИМО

Скоро да се ученици и не питају шта је то што непрекидно раде током школовања и како то раде. Уз присутан став да је учење везано углавном за стицање знања у школи, заборави се да учимо непрекидно од рођења, ненамерно и намерно. Пробајте да набројите шта сте све научили од рођења до сада, а да то није било у школи. Да започнемо заједно, а ви довршите сами: седење, ходање, говор, облачење, обување, вожња бицикла…То је било спонтано и интуитивно учење у дневном контексту, суделовањем са занимањем и радошћу. То радите и сада, а придодајте и школско учење. Запамтите:  учење подразумева и усвајање навика, вештина, понашања, а не само знања. 

zz

Који су најчешћи  проблеми ученика  у учењу?

 •       Стално одлагање почетка учења јер нису мотивисани.
 •        Брзо одустају од учења због других обавеза (???)
 •       Нередовно (кампањско) учење па се нагомилава градиво!!!
 •       Брзо заборављање и помешаност наученог.
 •        Страх од испитивања.
 •        Неразумевање градива које се учи…

Старији ученици кажу да им је највећи проблем нередовно учење и стално одлагање почетка учења, а млађи страх од испитивања.

А који су им најчешћи изговори? Недостатак инспирације, дугачка лекција, негативан/песимистичан став у односу на учење (свеједно је да ли учим, добићу лошу оцену), недостатак времена, несамосталност у учењу… Изговора има пуно, а учити се мора.

ФАКТОРИ УСПЕШНОГ УЧЕЊА

Ово сигурно знате, али да се подсетимо, јер је важно.

 1.  Породични услови(општа породична атмосфера, мир, уважавање, разумевање, подршка, дијалог, разговор, јасни договори…)
 2. Радни услови (соба, радни сто, школски прибор, литература, уџбеници…)
 3. Школски услови (редовно похађање наставе, активно учешће на часу, редовна израда домаћих задатака, редовно учење, разумевање садржаја који се уче, наставник који подстиче ученике…)
 4. Својства ученика (интелигенција, предзнања, здравље, мотивација, заинтересованост, добра пажња и концентрација, лична амбиција, воља, самопоуздање, сигурност, радне навике)

z

Не занемарујте основне ствари!

 • Услови за учење: проветрена просторија, температура у соби од 18 – 22; учити увек у исто време и за истим местом седећи за столом;
 • Планирање учења: направите стални распоред времена за учење, одмор и друге активности; учите у континуитету 45 минута.

ТАБЕЛА ДНЕВНИ ПЛАН РАДА

Наставни предмет Планирано време за учење РеализованоДА/НЕ Напомена

И НЕДЕЉНИ ПЛАН УЧЕЊА

Пон. Утор. Среда Четвр. Петак Субота Недеља
Сати

Планиране активности

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00 Продужите све до 21.00
 • Уведите одмор кад мењате тему учења, односно предмет
 • усмерите мисли на оно што ћете учити
 • учите истог дана оно што сте учили у школи;
 • прелистајте уџбеник и белешке о ономе што сте претходно учили
 • прочитајте пажљиво  нову лекцију и белешке из свеске
 • проучите цртеже, табеле, слике из уџбеника
 • размислите о томе шта је важно у тексту и маркирајте га
 • препричајте део по део лекцихје гласно и својим речима
 • поставите себи питања и одговарајте на њих
 • препричајте целу лекцију наглас
 • наградите себе изласком, игрицом, гледањем ТВ

Подстицаји за учење: позитиван став, угодне мисли, позитивна очекивања, уредан простор за учење, слушање музике

 • Рад на часу (активно  слушање, постављање питања, записивање бележака, праћење  са пуном концентрацијом)
 • Сналажење у материји која се учи: разликовање битно од небитног, уочавање кључних речи, сажимати и препричавати градиво сопственим речима, не учити напамет
 • Понављање и увежбавање градива: понављајте градиво више пута и често после првог учења

Љубица Лепосавић, педагог

Извори:

Откријмо тајне учења, М.Врачар и Ж.Ђорђевић

Водич за учење, LinkGroup

Општа педагогија/Педагошка психологија, Др Мирослав Кука

Advertisements