Продужени боравак

У циљу пружања помоћи запосленима и преангажованим родитељима, ОШ ” Вожд Карађорђе” пружа могућност продуженог боравка деце у школи у ваннаставном времену као облик васпитно-образовног рада. Ученици у продуженом боравку имају своје наставнике и учионице са простором за вишеструке активности. Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен деци првог и другог разреда у ваннаставном времену. Наставници праве распоред и организују активности у складу са интересовањима, жељама и потребама ученика.

Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике. Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Наставници поклањају пажњу и пружају помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици се оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. По измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено  према индивидуалним афинитетима сваког детета. Активности у слободном времену ученика имају првенство рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се.

Услови боравка деце у ваннаставном времену у потпуности одговарају психофизичким потребама детета у поменутом узрасту. Боравак не подразумева просто збрињавање деце док су родитељи на послу. То потврђује специјалан васпитно-образовни програм, који је уз велику дозу самосталности по питању метода и постављених циљева сачињен од стране наставника који раде у боравку. Постоји свакодневна сарадња са педагошко-психолошком службом у виду асистенције у реализацији плана и програма, метода подучавања, циљева подучавања и учења.

Литерарни конкурс Ротаракт клуба

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

      Тема: Неостварена љубав

 

Конкурс расписује Ротаракт клуб Ниш – Медијана.

Право учешћа имају сви ученици од  5. до 8. разреда.

 

Радове предати до 13.12.2018. године наставницима српског језика или библиотекару.

 

IMG_20181101_124321

Наши предшколци дружили су се са вршњацима из Вртића “Бамби”.

Уживање и радост били су обострани.

Дан школе

Ове године школа је прославила 129 година постојања и рада. Наставници и ученици прославили су овај празник вишедневним активностима, а а централна прослава одржана је у понедељак, 5.11.2018. године.

Ученици седмог и осмог разреда извели су занимљиву представу у којој су показали како изгледа ђачки живот у 21. веку, показали су своја знања и таленте. Хор је увеличао свечаност.

Ученицима који су остварили изузетне резултате на такмичењима у протеклој школској години уручене су награде.